Kruispuntbank Vlaanderen is het platform voor veilige gegevensuitwisseling van Informatie Vlaanderen en geeft vorm aan het toekomstige model voor het optimaal delen van gegevens binnen en met de overheid.

Het bouwt verder op de sterktes van het gegevensdelingsplatform MAGDA en van geografische webdiensten (Geografische Data Infrastructuur) en het investeert in de ontwikkeling van Slimme Diensten. Vlot beschikbare overheidsdata die intelligenter gebruikt worden, beter functionerende overheden: daar plukken burgers en ondernemingen finaal de vruchten van.

Datastandaarden, data-architecturen, smart cities databroker, MAGDA online, ... Het team van Agentschap Informatie Vlaanderen staat voor u klaar om met u van gedachten te wisselen over de toekomstige uitbouw van Kruispuntbank Vlaanderen.

>> Meer info