Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Impactanalyse CORV: implementatie kan onder voorwaarden

23/05/2014

De grootschalige technische implementatie van CORV (Collectieve Opdracht Routeervoorziening) door gemeenten is onder voorwaarden realiseerbaar. Dat is één van de conclusies uit de Impactanalyse CORV, die van februari tot april 2014 werd uitgevoerd door het ondersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd.

Op 1 januari 2015 gaat het nieuwe jeugdstelsel van start. Dat betekent dat gemeenten vanaf die datum verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Met de (CORV) wordt de berichtenstroom tussen partijen in de justitiële jeugdketen en het gemeentelijk domein gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. Bij het aansluiten op CORV worden gemeenten ondersteund door het programma Beleidsinformatie Jeugd. Dit programma wordt uitgevoerd door KING, in opdracht van de VNG en in nauwe samenwerking met de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees meer