Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Informatieochtend voor potentiële leveranciers Samen Aanbesteden

22/02/2017

Vandaag publiceert stad Aalter een selectiebestek voor het project Samen Aanbesteden.
Op basis van de aanmeldingen wordt een aantal leveranciers geselecteerd om offerte uit te brengen.

De publicatie is te vinden op e-procurement.

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263630 


Voor informatie over het traject kunnen leveranciers zich melden voor een informatiebijeenkomst in Aalter op 10 maart 2017 van 10-12 uur in Aalter.
Aanmelden kan via overheidsopdrachten@aalter.be of  johan.vanderwaal@v-ict-or.be

Voor de lokale besturen een grote ontwikkeling omdat volledig op basis van een architectuur model een aanbesteding wordt gestart rondom generieke componenten en platformfunctionaliteit. Vanuit VlaVirGem zijn de diverse generieke componenten beschreven, die als afzonderlijke kleine modulen in de markt worden uitgevraagd.
Er worden:
8 koppelvlakken met Vlaamse en/of federale bronnen uitgevraagd (denk aan koppeling RR, (V)KBO, CRAB, enz.)
5 integraties met bouwstenen van de Vlaamse en federale overheid (ACM/IDM, eId, DOSIS, DTP, IPDC)
6 platformfunctionaliteiten,  
12 generieke componenten

De uitvraag wordt gedaan in 31 losse percelen die afzonderlijk hun functionaliteit moeten leveren. Met de realisatie van deze generieke componenten heeft de gemeente direct de beschikking over een zeer stevig fundament voor uw totale informatiehuishouding.

De klassieke functionaliteiten waar direct in wordt voorzien door deze generieke modulen zijn o.a.:
Contactregistratie (CRM);
Workflow management (zaak/dossiergerichtwerken en procesafhandeling);
Postregistratie;
Klachtenregistratie;
Notulenbeheer;
Vergunningen;
Leegstandsregister;
Historische gebouwen;
Facility management;
Sjablonenbeheer (via documentcreatie);
Contentmanagement (CMS) ;
E-Formulieren ;
Digitaal Tekenplatform en nog vele andere functionaliteiten.

De realisatie dient plaats te vinden in een open source licentie, waardoor hergebruik door besturen optimaal mogelijk is.
De besturen die nu aanbesteden hebben in basis gekozen om de componeneten te laten bouwen op een Microsoft platform. Varianten zijn in de aanbieding toegestaan.

Lokale besturen, die alsnog willen participeren kunnen dat in de komende week nog melden bij johan.vanderwaal@v-ict-or.be

Geinteresseerde bedrijven zijn zoals hierboven aangegeven welkom op de informatiemiddag.

De voorlopige verdere planning van het project is:

Indienen van de aanvragen tot deelneming                          maandag 3 april 2017 - 12.00 uur
Selectiebeslissing                                                                       maandag 10 april 2017
Bezorgen bestek aan geselecteerde kandidaten                 woensdag 12 april 2017
Indienen offertes                                                                         dinsdag 2 mei - 12.00 uur
Presentatie aanbod                                                                    donderdag 18 mei 2017
Indienen van een verbeterde offerte                                       maandag 29 mei - 12.00 uur