Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Inkoopondersteuning

10/07/2016

Gemeenten krijgen steeds meer hulp bij hun informatiekundige vraagstukken. Onder andere met de Softwarecatalogus die een dashboard biedt waarmee direct antwoord wordt gegeven op bepaalde vraagstukken, zoals welke pakketversies in mijn applicatieportfolio worden (binnenkort) niet meer ondersteund? Of welke pakketversies in mijn applicatieportfolio voldoen aan zogenaamde eindproduct standaarden? De komende tijd wordt deze functionaliteit verder uitgebreid met bestekteksten per thema.
Standaarden zijn voor gemeenten van belang om goed en veilig informatie te delen, processen in ketens uit te kunnen voeren, grootschalig veranderingen door te kunnen voeren, samenhang te creëren in het ICT landschap, applicaties te kunnen vervangen en voor keuzevrijheid van leveranciers. Om deze doelen te kunnen bereiken moeten standaarden goed en gericht meegenomen worden in het inkoopproces en bij opdrachtverstrekking. In het gegenereerde bestekstekst-document is voor het functionele gebied, de geselecteerde referentiecomponent(en) uit de VlaVirGem referentiearchitectuur, aangegeven welke eindproduct-, halffabrikaat- en grondstof-standaarden verplicht of aanbevolen zijn. De verplichte standaarden zijn: de standaarden die vanuit wet/regelgeving moeten worden gebruikt; de open standaarden die onder het pas-toe-of-leg-uit regime van de overheid binnen het werkingsgebied vallen; de binnen VlaVirGem voorgeschreven standaarden (OSLO).
Daarnaast introduceren we de categorie “aanbevolen” aan standaarden die niet aan deze criteria voor “verplicht” voldoen dan wel vanuit de functionaliteit van een systeem optioneel zijn. Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden.

De gegenereerde bestekstekst uit de softarecatalogus kunt u gebruiken in uw offerte-uitvraag of in uw programma van eisen voor een nieuwe softwarerelease en/of bij een vervangingsvraagstuk van software of ICT-diensten.
Ook adviseren wij als V-ICT-OR  voor het toepassen van de standaarden diverse handreikingen rond Opdrachtgeverschap te gebruiken. Denk hierbij aan on onze kennisdag in september waarin dit terug zal komen.
Doe als lokaal bestuur dus vooral mee aan de www.softwarecatalogus.be  en start vandaag nog et het gebruik een toegangscode vraagt u aan via softwarecatalogus@v-ict-or.be 
En uiteraard zijn alle leveranciers van het lokaal bestuur uitgenodigd hun portfolio in beeld te brengen via deze tool.