Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

KING en V-ICT-OR ondertekenen intentieverklaring voor hefboomeffect e-ontwikkeling

22/07/2014

Net zoals V-ICT-OR werkt aan datastandaardisatie via het project OSLO (open standaarden voor linkende overheden) legt ook KING/NUP zich toe op ondersteuning van gemeenten voor het gebruik van authentieke bronnen en standaarden. Dankzij V-ICT-OR’s contacten met Europa (ISA) staken KING en V-ICT-OR de koppen bij elkaar en besloten om samen te werken aan een integrale aanpak rond het gebruik van standaarden. In de samenwerking naar een Europese standaard spreken KING en V-ICT-OR af om waar mogelijk van elkaars kennis en tools gebruik te maken.

De belangrijkste voordelen voor de Vlaamse en Nederlandse gemeenten zijn:

  • kennisdeling ten aanzien van de ontwikkeling van de e-overheid
  • interoperabiliteit van data ook naar toekomstige ontwikkeling afstemmen ten behoeve van gemeenten die in de grensstreek samenwerken
  • besparing in ontwikkelkosten van tools, door gemeenschappelijke (door)ontwikkeling 

 

Hiertoe ondertekenden Larissa Zegveld, directeur KING, en Eddy Van der Stock, directeur V-ICT-OR op 15 juli een intentieverklaring, dit ten huize van de VNG in Den Haag. De intentieverklaring bevat afspraken rond sturing, overleg, kennisuitwisseling en hergebruik van instrumenten en communicatie en voorziet om op diverse terreinen samenwerkingsovereenkomsten te ondertekenen.

 

 

Tijdens het gemeenschappelijk overleg voorafgaand aan de ondertekening, lichtten beide organisaties raakvlakken binnen hun werking toe. Meer bepaald zoomde V-ICT-OR in op VlaVirGem en OSLO, aangevuld door MAGDA vanuit Corve en Geopunt Vlaanderen vanuit AGIV. Nederland onderstreepte raakvlakken rond de werking van NUP, standaarden, softwarecatalogus en iSpiegel

 

 

Het overleg werd bijgewoond door: 
Voor Nederland: Larissa Zegveld (directeur KING), Johan Van der Waal (KING), Miguel Boerboom (VNG), Peter Klaver (KING), Jeroen De Ruig (KING), Henri Rauch (KING), Theo Peters (KING), Huub Westendorp (KING).
Voor Vlaanderen waren aanwezig: Eddy Van der Stock (voorzitter V-ICT-OR), Louis Massagé (V-ICT-OR), Kristien De Caluwé (V-ICT-OR), Francis tratsaert (ABB), Geert Mareels (CORVE), Katrien De Smet (Corve), Evelien D'hollander (AGIV), Jan Laporte (AGIV)

 

Lees ook: KING en KING-NUP