Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kortrijk lanceert "Thuisloket"!

10/03/2016

eerste stad waar je thuis 16 attesten vraagt en meteen krijgt ...

Exact één jaar na de lancering van de eerste fase van het e-loket burgerzaken, lanceert stad Kortrijk een uitbreiding van dit e-loket naar maar liefst 16 documenten. 25.000 attesten en uittreksels van het team Burgerzaken kan je vanaf vandaag gewoon thuis opvragen wat meteen een primeur is voor Vlaanderen. De stad is hiervoor een unieke samenwerking aangegaan met de Federale en Vlaamse overheid, waardoor alle gegevens bij de bron kunnen worden aangevraagd en veilig afgeleverd bij de burger. We maken van deze uitbreiding gebruik om de verschillende e-lokettoepassingen van de stad samen te brengen onder de noemer Thuisloket.

We brengen de stad dichter bij de burger en willen dat iedereen mee kan. Binnen het kader van @llemaal digitaal zorgen we voor opleiding, toegang tot publieke computers en gerichte begeleiding via een breed netwerk van maar liefst 100 vrijwilligers en medewerkers.

Schepen van ICT Philippe De Coene: “Dit is een cruciale stap in de uitbouw van onze digitale dienstverlening en past binnen actie 7 van het ICT beleidsplan: uitbouw van het e-loket. De stad investeert circa 15.000 euro en voorziet jaarlijks bijna 17.000 euro voor de verdere ontwikkeling, gebruik en onderhoud van het webloket eGovFlow van firma Vanden Broele. Daarnaast investeren we in samenwerking met de hogere overheid op vlak van ICT, waardoor we voor deze en toekomstige toepassingen rechtstreeks gebruik kunnen maken van
oorspronkelijke, correcte en volledige data. Maar bovenal investeren we in onze inwoners met de uitbouw van een volwaardig Thuisloket en een aanbod opleiding, begeleiding en publieke computers voor al wie daar nood aan heeft. Met 100 vrijwilligers en medewerkers op meer dan 30 locaties. Onze digitale ambities zijn groot maar het is even belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond en mogelijkheden, mee kan in dit verhaal.”

Schepen van Burgerzaken en Administratieve Vereenoudiging Koen Byttebier: “Dankzij het Thuisloket kunnen de Kortrijkzanen voortaan zonder verplaatsingen en dit 24/24 en 7/7 zo’n 25.000 attesten en uittreksels zelf opvragen. Dat het merendeel van deze quasi instant worden afgeleverd, betekent een serieuze tijdswinst. Zo is het voortaan ook gedaan met de onaangename verrassing om voor een gesloten stadhuis te staan. Iedereen heeft dit beslist wel eens meegemaakt.
Ook voor de medewerkers betekent dit intelligent systeem dat rechtstreeks de gegevens uit andere overheidsdatabanken ophaalt, een verlichting van hun administratieve taken waardoor ze meer tijd krijgen om zich te concentreren op de werkelijke kerntaken van burgerzaken.

Concreet gaat het over deze 16 attesten:

 • Attest van samenstelling gezin
 • Afschrift geboorteakte
 • Attest van woonst
 • Uittreksel bevolkingsregister
 • Attest van leven
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van nationaliteit
 • Attest van verblijf en nationaliteit
 • Attest van verblijf voor een huwelijk
 • Attest van woonplaatshistoriek
 • Afschrift huwelijksakte
 • Afschrift overlijdensakte
 • Uittreksel strafregister
 • Aangifte adreswijziging
 • Aanvraag PIN en PUK voor de eID
 • Attest inzake wijze van teraardebestelling

 Kijk ook op - WTV