Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data en zelfs meer

04/05/2016

De afgelopen twee weken zijn er workshops gehouden waarin de Vlaamse Overheid samen met de stakeholders (zoals V-ICT-OR en vertegenwoordigers van lokale besturen) is gekeken naar het onstluiten van de Lokale besluiten als Linked Open Data. In interessante sessies werd duidelijk dat de besluiten op zich niet alleen staan. Het volledige proces om te komen tot een besluit startend bij een concept besluit, raadgevende/advies documenten, procedures, kwaliteit van het besluit, status van het komen tot een besluit en vele andere aspecten werden ook belicht. Het project dat onderdeel is van het programma Radicaal Digitaal zal voor lokale besturen veel voordeel kunen opleveren. Niet alleen in de open data kant, maar ook in de vaststelling dat er toch grote nood is aan standaard verordeningen of besluiten voor diverse zaken. U kunt het project volgen via deze link maar mogelijk bij intresse ook aansluiten bij de werkgroep midoffice van V-ICT-OR waarin deze problematiek van generiek te ontsluiten data ook aan de rode komt.