Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Lokale overheden benen bij in de uitrol van mobile security policies

12/08/2015

In samenwerking met V-ICT-OR, de ledenorganisatie voor wie bij  de lokale en centrale overheden betrokken is bij ICT en informatiemanagement, onderzocht BELTUG,in het kader van haar jaarlijkse marktstudie, een aantal ICT trends bij lokale overheden. Zo blijkt dat 23% van deze organisaties reeds beschikken over een beleidsdocument voor medewerkers inzake mobiele beveiliging. De lokale overheden willen de achterstand bijbenen, want 51% heeft de intentie om een mobile security policy uit te rollen.

Dit valt wellicht te verklaren door het toenemende succes van BYOD  bij de lokale overheden (12,8% eind 2014 tov 16,3% verwacht eind 2015). Niettemin blijft het verschil met de bedrijvenmarkt groot, waar 30% BYOD toelaat. Verrassend is tevens dat het gebruik van Mobile Device Management (MDM) enigszinds achterop hinkt (8,8% bij de lokale overheid tegen 48% bij de bedrijven). Opvallend is ook dat Android populairder is in gebruik dan iOS (28,4% tov 21,2%).

Cloud is behoorlijk goed ingeburgerd bij de lokale overheid: 54% heeft of heeft de intentie om e-mail in de cloud te gebruiken. Daarbij is Office 365 de meest gebruikte toepassing (88,2%). 1/3 van de lokale overheden heeft ook andere bedrijfsapplicaties die in de cloud draaien. De voornaamste reden om dit te doen is de mogelijkheid om zich toe te leggen op de kerntaken (73%) en de geavanceerde features (68%).

"Wat betreft Cloud zijn er in de publieke sector nog heel wat onzekerheden omtrent informatieveiligheid. Het zou goed zijn mochten we daar meer eenduidige juridische informatie rond samenbrengen om te vermijden dat de opzet van cloud foutief wordt aangepakt”, zegt Eddy Van der Stock, voorzitter V-ICT-OR.

In de uitrol van nieuwe tools die de efficiëntie van het werk bevorderen, zoals Unified Communications (UC) en het gebruik van sociale media binnen de organisatie, blijven de lokale overheden nog wat achterop. Voor Unified Communication is de inhaalbeweging ingezet: waar vandaag 15,8% van de lokale overheden (tov 65% van de bedrijven) gebruik maakt van UC, heeft 31,6% de intentie om UC uit te rollen. De voornaamste hinderpaal daarbij is de kost (64%). Voor sociale media binnen de organisatie gebruikt slecht 7,4% van de lokale overheden dit tov 54% bij de bedrijven.

Lokale overheden ondervinden net zoals bedrijven problemen met indoor coverage voor mobiele communicatie (46,7%) en investeerden reeds in een oplossing hiervoor (34,4%). Daarvan koos 57,1% voor een operator onafhankelijke oplossing. Deze keuze is wellicht ingegeven door de publieke toegang van de gebouwen van diverse lokale overheden.

 “Uit de studie is duidelijk dat de lokale overheden op een aantal vlakken de achterstand aan het bijbenen zijn. We kunnen dit alleen maar toejuichen. De discrepantie blijft het grootst bij de uitrol van nieuwere tools zoals MDM, UC en enterprise social,” zegt Danielle Jacobs, Directeur bij BELTUG.

Representativiteit

Aan het onderzoek namen 252 respondenten deel, waarvan 65 lokale overheden. Het onderzoek is representatief voor bedrijven en overheidsinstellingen met meer dan 200 werknemers. Onder de respondenten tellen we grotere bedrijven (45% heeft meer dan 1000 werknemers), middelgrote bedrijven (27%) en KMO’s (28%) die zowel lokaal als internationaal actief zijn in diverse sectoren (publieke sector, retail, services, financiële sector, industrie, …).

Over BELTUG

BELTUG is met zijn meer dan 1.200 leden de grootste vereniging van ICT managers in België. We behartigen de belangen van onze leden op overheidsniveau, we ontwikkelen standpunten en bevorderen kennisuitwisseling tussen onze leden. Op jaarbasis organiseren we meer dan 30 kennisuitwisselingsmomenten. BELTUG heeft ook een actieve rol binnen INTUG die de professionele ICT gebruikers vertegenwoordigt op EU en internationaal niveau.

Over V-ICT-OR

V-ICT-OR behartigt als organisatie de belangen van ICT en informatiemanagement in de overheden. Via de stuurgroep e-Government brengt ze privaat en publieke sector dichter bij elkaar om een oplossingsgerichte verbeterde overheid na te streven. Als lid van de internationale organisatie Linked Organisation of Local Authorities worden dezelfde doelen nagestreefd op internationaal niveau.

Bron