Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Mid-office in Oostkamp: work in progress

31/08/2016

Op 1 januari 2016 was het zover: de geboorte van 'mid-office' in de gemeente Oostkamp. We kregen een verhaal dat in grote mate geïnspireerd was op de Nederlandse werking. In deze fase is er al een koppeling met authentieke bronnen, digitalisering van de inkomende post, afstemming tussen college, gemeenteraad, OCMW-raad,… Daarnaast is er ook aandacht voor digitale dossiervorming en opvolging van contacten met inwoners. Op korte termijn worden ook de uitgaande post, digitale handtekening, diverse koppelingen en contractbeheer meegenomen. Op basis van een kosten-baten analyse wordt bekeken welke stappen er in de toekomst nog gezet kunnen worden.

Bij opstart ziet de gemeente Oostkamp volgende succesfactoren: er was een behoefte aan betere informatie-uitwisseling, de organisatie is in beweging, eenduidige werking voor alle officiële vergaderingen, het project is organisatiebreed gedragen.