Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Network of Information & Technology Skills (NoITS) geselecteerd als innovatieve overheidsopdracht

26/09/2018

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie selecteerde opnieuw 20 projecten voor 'slimme innovatie' in de Vlaamse publieke sector, uit de 26 voorstellen die de derde oproep van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) opleverde.

Ook ons project Network of Information & Technology skills (NoITS) werd geselecteerd en daar zijn we uiteraard trots op!

We willen met dit project de nood aan IT-profielen bij lokale besturen lenigen door een digitaal platform te laten ontwikkelen waarop, steeds conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), de vraag (= lokale besturen met hun behoefte aan IT-profielen) en het aanbod (= IT-profielen vanuit diverse aanbodmogelijkheden) elkaar kunnen ontmoeten.

De beoogde oplossing moet ervoor zorgen dat de specifieke behoefte aan de vraagzijde (lokale besturen) optimaal kan worden afgestemd met de grote diversiteit aan de aanbodzijde (IT-profielen). De oplossing moet enerzijds een ‘matchmaking-functionaliteit’ omvatten waarmee de vraagsteller via competentiezoekcriteria en op basis van de gewenste IT-competenties (met nadruk op ‘I[nformatie]’ dan wel op ‘T[echnologie]’) meteen een aantal potentieel geschikte IT-profielen te zien krijgt. Anderzijds moet de oplossing ook aangeven of er nog andere lokale besturen met een soortgelijke behoefte zitten. Hierdoor wordt het mogelijk om IT-profielen individueel dan wel collectief (gedeeld), tijdelijk dan wel permanent, en rond informatie (‘I’) dan wel rond technologie (‘T’), te gaan inzetten.

Een dergelijke ‘community-gebaseerde’ opzet slaat dus niet alleen een brug tussen vraag en aanbod maar duidt ook aan of er andere besturen met dezelfde noden zitten.

Zowel binnen de Vlaamse overheid als binnen (een aantal) lokale besturen zijn er al raamovereenkomsten die de inschakeling van IT-profielen mogelijk maken. Soms zijn die raamovereenkomsten ook al gekoppeld aan webgebaseerde IT-profielplatformen die door meerdere besturen kunnen worden geraadpleegd (bv. ‘ICT-profielen raamovereenkomst 2014’ van Het Facilitair Bedrijf).

Dergelijke platformen bieden echter (nog) geen algemeen overzicht van de competenties per aangeboden IT-profiel. Integratie van bestaande raamovereenkomsten zou al flink wat kennis rond specifieke IT-competenties kunnen genereren. Bovendien blijven de visualisatie van de vraagzijde en de mogelijkheden om een collectieve vraagzijde op te zetten met de huidige beschikbare oplossingen/platformen onderbelicht.

Met NoITS willen we nagaan hoe het bestaande aanbod kan worden uitgebreid met alle mogelijke innovatieve manieren van aanbesteden en aanbieden van IT-profielen. Via het NoITS-portaal moet een ‘community’ ontstaan die de aanbodzijde maar vooral de vraagzijde duidelijk in kaart brengt en waarbij ook het ‘delen van de vraag’ moet worden gefaciliteerd.

In dat opzicht willen we ook (bijkomend) nagaan of een systeem kan worden opgezet waarbij de gedeelde inzet van IT-profielen door overheden ook gedeeld kan worden betaald met virtuele middelen (cryptogeld).

 

Wordt vervolgd...