Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwe opleiding tot certified DPO in november en december (via teams)

04/10/2021

Het volledig programma met de 5 modules raadplegen en inschrijven kan op de eventpagina.

Omschrijving

Deze opleiding heeft als doel deelnemers op te leiden tot ‘Certified DPO (GDPR)’ of 'Gecertificeerde functionaris gegevensbescherming'. Na het volgen van deze opleiding en succesvol afleggen van het examen (laatste lesdag) beschikt de deelnemer over voldoende theoretische kennis om de eerste stappen te zetten als DPO.

Deze vernieuwde opleiding  is een pragmatische mix afkomstig uit 3 verschillende kennisdomeinen - juridisch,  IT security technologie en proces- en projectmanagement - die dan ook tijdens de opleiding uitgebreid aan bod komen. De opleiding is gericht op het verwerven van een gedegen theoretische basiskennis geschoeid op de leest van alle relevante generieke processen die binnen elk bedrijf of organisatie aanwezig zijn.  

Om deze opleiding aan te vatten hoeft u dan zeker geen IT-er of jurist te zijn, maar organisatiekunde of procesmatig denken en sectorale kennis zijn troeven om uw slaagkansen tot het behalen van het 'Certificaat DPO (GDPR): Functionaris gegevensbescherming (AVG)' te maximaliseren.   

Met het behalen van dit certificaat bewijst de deelnemer dat hij over de minimum nodige theoretisch kennis te beschikken om de eerste stappen te kunnen zetten als Data Protection Officer (of ‘DPO’) of 'Functionaris gegevensbescherming'.  

Uit ervaring blijkt echter dat deelnemers die deze opleiding opleiding hebben gevolgd er baat bij hebben om de vervolg opleiding “DPO in de praktijk’ te volgen. Via de combinatie van deze 2 opleidingen zijn de deelnemers volledig “gewapend” de verworven kennis uit deze opledinen om te zetten in heel praktijkgericht actieplan.

Maak van de nood een deugd!

Gezien deze nieuwe GDPR (AVG) wetgeving gevolgen zal hebben op oa de bedrijfsprocessen ('Security &  Privacy by Design & by Default') zou deze nieuwe wetgeving als een 'last' kunnen aanzien worden. Echter bestaan er reeds een aantal voorbeelden van bedrijven, organisaties die deze nieuwe wetgeving als een opportuniteitaangrijpen om nauwer met hun klanten in dialoog te treden door hen oa. duidelijk uit te leggen waarom bepaalde informatie wordt bijgehouden. Dergelijke - soms verrassende - use cases komen in deze opleiding ook aan bod en hebben tot doel deelnemers te inspireren om een hogere toegevoegde waarde na te streven als extra service laag bovenop deze wettelijk verplichting.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Aspirant Data Protection Officer
  • Informatiebeheerders of afdelingshoofden
  • Juristen met de ambitie om DPO te worden
  • Risk Managers, Security verantwoordelijken
  • Business Unit Manager die van de nood een deugd wensen te maken

Voorkennis

Kennis van bedrijfsprocessen, informatieflows, binnen eigen organisatie.

Methodologie

De volledige opleiding is 'doorspekt' met praktijkvoorbeelden van de belangrijkste informatiestromen waarin informatie over persoonsgegevens kunnen voorkomen en waaraan aandacht dient besteeds te worden binnen de context van'GDPR wetgeving'.

Door deze aanpak krijgen de deelnemers stap voor stap de nodige inzichten en feeling betreffende de wijze waarop deze op het eerste zicht 'saai ogende materie' in dient toegepast te worden.

Hands-on leren werken met de online Informatieveiligheidstool <www.informatieveiligheid.be>

Vanaf de 1ste lesdag dient elke deelnemer zijn/haar laptop mee te brengen. Deelnemers zullen tijdens de opleiding leren werken met deze Informatieveiligheidstool met als doel:

  • Riscoanalyses en maturiteitsmetingen te voltrekken
  • Veiligheidsplannen te genereren via de tool

Vanaf de laatste lesdag krijgt elke deelnemer gedurende één maand gratis toegang tot de standaard versie van deze tool.

Het volledig programma met de 5 modules raadplegen en inschrijven kan op de eventpagina.