Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwsbericht openpitchdag cloud, telefonie en workplace as a service

29/05/2020

V-ICT-OR wenst als ledenorganisatie de technologische evolutie voor zijn leden continu op te volgen. Zo zijn cloud, WPaaS en telefonie evoluties die we momenteel onder de loep hebben.

We hebben de ambitie een 'open pitchdag' te organiseren voor alle Vlaamse lokale besturen waar alle leveranciers van deze oplossingen hun kennen en kunnen mogen neerzetten. Zowel onze effectieve leden als leveranciers zijn welkom om deel te nemen via volgende link

CLOUD

Lokale besturen hebben enorm veel vragen over hun fysieke infrastructuur. 'Ontzorging' en 'virtualisering' zijn key terms in deze context: men kijkt naar externe datacentra waarin men zijn servers kan onderbrengen, of men vervangt de fysieke servers door virtuele tegenhangers (public, private of hybride cloud). Vooral dat laatste scenario willen we belichten, omdat we veel dezelfde vragen krijgen. 

TELEFONIE

Als tweede topic willen we telefonie behandelen. Vele lokale besturen maken nu de switch van fysieke telefoniencentrales ('vaste toestellen') naar virtuele centrales. Dan ga je snel naar 'softphones' (telefoniesoftware die je installeert op pc, laptop of tablet) met bijbehorende accessoires (Bluetooth-oortjes bv.). Omdat je niet langer fysieke lijnen hanteert, maar eigenlijk over een datanetwerk telefoneert, spreken we van VOIP (Voice Over IP). Algemeen wil je ook naar meerdere lijnen extern kunnen doorschakelen, wat interessant kan zijn bv. als je telewerk toelaat op de werkplek.

WPAAS (Workplace as a Service)

De werkplekken zijn gewijzigd, zeker na COVID-19. Maar wat kunnen werkplekken als een service betekenen voor lokale besturen en hoever gaan we in deze opzet? Hebben we morgen een volledig geïntegreerde, mobiele werkplek en beschouwen we binnenkort plaats- en tijdsonafhankelijk werken als een vanzelfsprekendheid? 

CONCREET

Welke leveranciers kun je in overweging nemen? Wie biedt welke diensten/producten aan, en via welke weg (bv. aanbesteding of raamcontract)?

We zetten een pitchdag op voor alle leden uit lokale besturen waarin we een resem cloud-, WPaaS- en telefonieproviders, elk in een aparte sessie, aan het woord laten. 

Als lid van V-ICT-OR kun je gratis deelnemen via deze link. Stuur je vragen rond de aangehaalde topics in voor 15 juni 2020. Deze zullen we behandelen tijdens de openpitchdag.

Leveranciers die willen deelnemen aan de open pitch kunnen zich inschrijven via deze link en krijgen de vragen doorgestuurd op 15 juni 2020. Zo kunnen ze maximaal inspelen op de verwachtingen.

De pitches worden opgenomen en achteraf ter beschikking gesteld van al onze effectieve leden.