Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Onderzoek naar connectiviteit en infrastructuur bij lokale besturen in Vlaanderen

30/08/2019

De Vlaamse ICT Organisatie doet een onderzoek naar de infrastructuur en connectiviteit bij alle Vlaamse lokale besturen. Door dit onderzoek wordt het mogelijk je organisatie met anderen te vergelijken. En met behulp van standaardmeetpunten kunnen we sterke en zwakkere punten identificeren en suggesties aanreiken waar en hoe verbeteringen mogelijk zijn. Het wordt duidelijk of je voldoet aan de standaard of waar nog ruimte is om te groeien.

Met deze cijfers kunnen we interessante analyses maken zoals: hoeveel van de middelen binnen de organisatie gaat naar ICT? Wat zijn de ICT uitgaven per gebruiker en per type device? Hoeveel gebruikers zijn er per voltijds equivalent ICT-er? …

Dit onderzoek kan ook helpen bij beleidskeuzes. De cijfers en vergelijkingen bieden bewijs aan gevoelens en meningen. De subjectiviteit wordt ondersteund door objectieve cijfers. Het is een eenvoudige manier om eigen sterktes te identificeren en belangrijke aandachtspunten te ontdekken.

Bedankt voor uw medewerking en input bij dit onderzoek