Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ontdek de roadmap van MAGDA Online op de stuurgroep Local E-gov

23/05/2023

De overheid houdt heel wat gegevens bij in authentieke bronnen.

Denk bijvoorbeeld aan het Rijksregister, de Kruispuntbank Voertuigen (DIV), de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED). In Vlaanderen zorgt MAGDA (MAximale GegevensDeling tussen Administraties) ervoor dat alle instanties met de juiste machtiging toegang hebben tot deze bronnen. MAGDA biedt hiervoor een elektronisch dienstenpakket aan en garandeert dat gegevens veilig en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming uitgewisseld worden. MAGDA is daardoor cruciaal voor de digitalisering van diensten van de Vlaamse en lokale overheden.

Wellicht kent u MAGDA Online ook reeds, de kant-en-klare gebruikerstoepassing van het MAGDA-platform. U kunt gegevens uit authentieke bronnen namelijk rechtstreeks in de browser opvragen - en in bepaalde gevallen ook toevoegen of aanpassen - zonder dat u een eigen toepassing moet (laten) verbouwen. Daarnaast kunt u ook documenten verzenden naar de eBox of per aangetekende of gewone brief met de MAGDA documentendienst.


Maar voor welke domeinen kan dit dienen?

 • Domein persoon
  • Binnen het domein persoon kunt u persoonsgegevens opvragen met als bronnen het Rijksregister en/of de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).
     
 • Domein kadaster
  • Binnen het domein kadaster kunt u alle informatie over percelen en de historiek ervan opzoeken, nagaan wie de eigenaar van een perceel is, etc.

 • Domein Documentendienst
  • Verstuur via MAGDA Online een eBox-bericht of brief, 1 per 1 of met meerdere tegelijk.

 • Domein mobiliteit
  • Binnen het domein mobiliteit kunt u informatie opzoeken over voertuigen. Deze informatie wordt beheerd door DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen).

 • Domein sociale zekerheid
  • Binnen het domein sociale zekerheid biedt MAGDA Online de mogelijkheid om sociale voordelen op te zoeken op basis van sociale statuten.

 • Domein gezin
  • Via de dienst GeefKindVoordelen kunnen gegevens uit het Vlaams Groeipakket opgevraagd worden.

 • Domein Leer- en ervaringsbewijzen
  • Via MAGDA Online kunt u de Leer- en Ervaringsbewijzen Databank (LED) bevragen. 

 • Domein onderneming
  • Bekijk de details van een onderneming, met bijkomend informatie over het paritair comité, de tewerkstelling en deelnemingen.

 • Domein notificaties
  • Via MAGDA Online kunt u een bericht met notificatie versturen naar een app op een smartphone.

 • Domein attesten
  • Binnen het domein attesten kunt u attesten in het kader van het Europese digitale COVID-certificaat opzoeken en verzenden.
    

Ook MAGDA Online tracht zoveel als mogelijk te innoveren om de dienstverlening naar de lokale besturen te blijven innoveren. Welke ontwikkelingen zij doormaken of nog zullen doormaken, ontdek je bij ons via deze opname of powerpoint.