Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ontdek hier de resultaten van de enquête over digitaal leren

19/05/2020

Eind april lanceerde V-ICT-OR in samenwerking met Vanden Broele een enquête over digitaal leren. U vulde deze enquête massaal in en we zijn dan ook zeer blij u hierbij de resultaten te kunnen mee geven.

Wij gaan hier alvast mee aan de slag!

>> Bekijk HIER ook de vragen in onze bestandsbibliotheek. Weet dat er in onze bestandsbibliotheek nog veel andere interessante documenten voor u verzameld worden)

>> Bekijk HIER (in onze bestandsbibliotheek) een grafische weergave van de resultaten. 

 

Welk soort digitale opleidingen heeft u al gevolgd voor uw werk of vrije tijd?

Hier kwam live uitleg (webinar/slideshow) met 58% van de stemmen duidelijk naar voor als meest gevolgde digitale opleiding. Op de 2de plaats (47%) staat het achteraf bekijken van een opname (dus niet live maar consecutief). 25% heeft een interactieve, stapsgewijze opleiding gevolgd (bv. met modules) en nog eens 25% heeft nog geen digitale opleidingen opgepikt.

Op welk toestel heeft u al digitale opleidingen gevolgd?

De meesten bekijken opleidingen op hun laptop of tablet (62%), nog altijd een groot aantal respondenten doet dat op een desktop pc (44%) en slechts enkelen op een mobiele telefoon (iets meer dan 5%).

Zijn er drempels om een digitale opleiding te volgen voor uw werk?

De grootste hinderpalen is het minder sterke gevoel van sociaal contact (40%). In een kleiner aantal gevallen is er geen adequate plaats op het werk om dergelijke opleiding te volgen (18%). Slechts 12% geeft aan dat er technische issues zijn: geen geluid op de pc of geen toegang tot de vereiste sites. Opmerkelijk: een kleine minderheid krijgt hier geen tijd voor (6%) dus mensen mogen in de meeste gevallen wel degelijk tijd vrijmaken voor bijscholingen.

Een groot aantal respondenten (39%) geeft een uiteenlopend aantal niet opgesomde drempels op:

 • bij kleinere besturen speelt e-learning momenteel nog veel minder;
 • er is een tekort aan headphones of microfoons waarmee men de digitale opleiding moet volgen;
 • men kan niet altijd (rechtstreeks) vragen stellen aan de andere deelnemers of lesgever;
 • men vindt niet altijd de tijd om deel te nemen wegens een volle agenda;
 • bij sommige lokale besturen worden online opleidingen als een minderwaardig alternatief gezien dan een traditionele opleiding;
 • er is een beperkt aanbod tegenover de traditionele opleidingen;
 • voor bepaalde functies is het moeilijk om tijdens de werkuren online opleidingen te volgen, bv. voor loketfuncties;
 • het feit dat de opleiding online is betekent ook dat je sneller afgeleid wordt;
 • het is bij training van toepassingen lastig om steeds te switchen tussen het scherm van de online opleiding en het scherm van de toepassing waarmee je leert werken;
 • soms blokt de ICT-afdeling de programma’s af waarmee de online opleiding gegeven wordt (bv. Zoom).

Om welke redenen zou u de voorkeur geven aan digitale opleidingen (t.o.v. traditionele opleidingen)?

Het feit dat men zich niet hoeft te verplaatsen is een grote meerwaarde voor de respondenten (85%). Ook de mogelijkheid om de opleiding zelf in te plannen (77%) en naar eigen snelheid te volgen (53%) zijn grote voordelen. Andere redenen (7%) zijn:

 • de mogelijkheid om de opleiding achteraf te herbekijken;
 • het wegvallen van traditionele opleidingen en vrijgemaakte tijd die dan naar digitale opleidingen gaat;
 • de mogelijkheid om ‘anoniem’ vragen te stellen;
 • sneller inspelen met online opleidingen op de snel veranderende noden;
 • handig tijdens epidemieën zoals de coronacrisis om social distancing te respecteren;
 • betere concentratie dan tijdens traditionele opleidingen;
 • mogelijkheden om modules over te slaan of versneld te bekijken;
 • een lagere kost;
 • het gemak om ongemerkt af te haken indien nodig.

Welk soort opleiding zou u digitaal willen volgen?

De respondenten zijn vooral op zoek naar opleidingen die gekend materiaal terug opfrissen, maar tegelijk ook enig nieuw materiaal meegeven (83%). Als de e-learningmodule louter nieuwe zaken aanbiedt (11%), of oude zaken terug opfrist (5%), dan is de sessie ineens veel minder interessant.

Wanneer volgt u het liefst digitale opleidingen?

De respondenten geven er de voorkeur aan de opleidingen in te plannen wanneer het hen het beste uitkomt (44%). Als dat niet lukt, dan houden ze het graag binnen de traditionele kantooruren (42%). Sommigen houden er geen specifieke voorkeurstijd aan over (11%) en slechts enkelingen volgen opleidingen gewoonlijk buiten de traditionele kantooruren (2%).

Welke onderdelen van een digitale opleiding vindt u belangrijk?

Respondenten konden bij deze vraag per aspect van een digitale opleiding meegeven of ze het aspect redelijk belangrijk, belangrijk of heel belangrijk vonden. We bekijken in wat volgt vooral de indicator ‘zeer belangrijk’.

We zien dat mensen blijvend toegang willen hebben tot het lesmateriaal, ook na afronding van de opleiding (34%). Interactiviteit, meer bepaald vragen kunnen stellen aan de lesgever, is ook een must (32%). Een opleiding kunnen delen met een collega (18%) en verschillende onderdelen van een opleiding op verschillende tijdstippen kunnen volgen (15%) zijn ook eigenschappen die op prijs worden gesteld. Kennisdeling en dynamisch kennis verwerven zijn m.a.w. elementen die hoog in het vaandel gedragen worden. Tot slot wil men vragen kunnen stellen aan de lesgever (12%) en zijn/haar voortgang kunnen volgen in het traject (12%). Men hecht het minste belang aan het kunnen communiceren met andere deelnemers (7%) of het regelmatig ondervraagd worden (1%).

Hoe belangrijk vindt u het verkrijgen van een certificaat na een digitale opleiding?

De meesten vinden het behalen van een certificaat niet erg belangrijk (53%). Met andere woorden, de opleiding volgen is voor hen het voornaamste. 30% vindt het dan wel weer belangrijk. 12% vindt het overbodig, en slechts 5% vindt het heel belangrijk.

Kan u zelf beslissen over digitale opleidingen op het werk?

Meestal volgt de toelating voor het volgen van een digitale opleiding via een akkoord tussen leidinggevenden (32%) of tussen leidinggevenden en de rechtstreekse collega's van de medewerker in kwestie (31%). Soms kunnen leidinggevenden of medewerkers zelf beslissen of ze een digitale opleiding mogen volgen (36%)

Is uw werkgever bereid te betalen?

Ja, de meeste werkgevers betalen de digitale opleiding in zijn geheel (39%) of gedeeltelijk (39%). Een aantal respondenten weet het niet (21%) en bij 1% betaalt de werkgever dit gewoon niet.

Wat vindt u een redelijke prijs voor een digitale opleiding in vergelijking tot een traditionele opleiding?

Volgens de respondenten moet een digitale opleiding goedkoper uitvallen dan een traditionele opleiding (77%). Sommigen zijn soepeler en stellen dat beide soorten opleidingen even duur mogen zijn (19%). Een minderheid vindt dat ze gratis moeten zijn (3%) en opnieuw een minderheid vindt dat ze duurder mogen uitvallen dan traditionele opleidingen (1%).

Wat zijn uw plannen voor digitale opleidingen de komende maanden? (ook na corona)?

Voor 86% zijn digitale opleidingen nu een mogelijkheid. 4% verkiest alleen traditionele opleidingen voor het personeel, en in de omgekeerde richting zweert 3% bij enkel digitale opleidingen voor het personeel.