Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ontsluiten Autenthieke Gegevensbronnen, een stap verder

08/01/2014

In de schoot van het ICEG (het intergouvernementeel overlegorgaan voor e-government), werd recent een nota neergelegd rond het ontsluiten van authentieke gegevensbronnen waar V-ICT-OR (lid van de werkgroep ICEG) mee zijn schouders onder zet. De nota kadert in het samenwerkingsakkoord tussen gewestelijke overheden, gemeenschapsoverheden en de Federale Overheid. 

Bedoeling is dat dienstenintegratoren de authentieke bronnen integreren en ter beschikking stellen van de gemeenschappen, gewesten en federale overheid. In de praktijk ontsluit de KSZ de Sociale Zekerheid en Fedict de niet-Sociale Zekerheid op Federaal niveau en ontsluiten de Gemeenschappen en Gewesten niet enkel hun eigen administraties maar ook de provincies en de gemeenten. Door dit “netwerk van dienstenintegratoren” worden zo elektronisch alle niveaus ontsloten, verbonden en worden dus de authentieke gegevensbronnen ook tot bij het lokaal niveau binnen gemeenten en OCMW’s gebracht.

Een transparant e-government realiseren – los van complexe politieke structuren - voor burger, ondernemer of collega ambtenaar ongeacht de entiteit waarin hij of zij zich bevindt, is waar ICEG naar streeft. Zeker in budgettair barre tijden kan deze effectieve en transparante klantenbenadering enkel toegejuicht worden.