Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

OSLO en KING vormen de Oranje Duivels

08/04/2014

De nieuwe versie van de Nederlandse softwarecatalogus is een groot succes. Nederlandse gemeenten gebruiken volop deze zeer efficiënte en overzichtelijke tool om goed zicht te hebben op het aanbod uit de softwaremarkt gerelateerd aan een set referentiecomponenten en aan welke standaarden deze voldoen.

Het OSLO project van V-ICT-OR/Corve en een aantal dienstenleveranciers overweegt sterk deze tool ook beschikbaar te stellen aan de Vlaamse gemeenten. Inmiddels wordt een kleine proef gedaan door een aantal lokale besturen en wordt een Vlaamse referentiecomponenten lijst vervaardigd.
De samenwerking met de Nederlandse collega’s gaat steeds ruimere vormen aan nemen. Vooral op het gebied van architectuur, procesanalyse en leveranciersconvenanten zijn de Nederlandse gemeenten ver gevorderd. Daarentegen is het OSLO model dan weer uitgebreider in het datamodel.
Afgelopen maand is een steeds sterkere samenwerking ontstaan, die ons bijna doet vermoeden dat straks ook in Brazilië slechts één team de Lage landen zal vertegenwoordigen, de Oranje Duivels.
Op 27 mei bij de Staten Generaal presenteren we dan ook de softwarecatalogus aan de Vlaamse gemeenten.

Versie 2 GEMMA Softwarecatalogus voorziet in grote behoefte

In minder dan een week tijd hebben meer dan 85 gemeenten een account aangevraagd waarmee de eigen applicatieportfolio kan worden ingevoerd in de GEMMA Softwarecatalogus. Het door KING ontwikkelde instrument werd tijdens het congres 'Work in Progress' (27 maart) gelanceerd. Ook vanuit België is er serieuze belangstelling om de Softwarecatalogus te gaan gebruiken.

In de GEMMA Softwarecatalogus staat van ruim 100 ICT-softwareleveranciers het beschikbare en verwachte softwareaanbod voor gemeenten. Daarbij is per softwareproduct aangegeven wat de globale functionaliteit is, wat de productplanning is en welke standaarden worden ondersteund. De nieuwe versie van de catalogus is onder meer uitgebreid met de optie om het eigen applicatielandschap in te voeren.

Tijdens het congres is door de deelnemers aan de diverse werksessies een aantal voordelen benoemd van de GEMMA Softwarecatalogus:

-                      Het applicatieportfolio van gemeenten wordt op dezelfde wijze geordend en weergegeven en is daarom goed met elkaar te vergelijken;

-                      Gemeenten die samenwerken of gaan fuseren kunnen op basis van de plot het applicatieportfolio eenvoudig vergelijken;

-                      Gemeentemedewerkers kunnen met een gemeenteaccount het applicatieportfolio van andere gemeenten bekijken;

-                      Gemeenten kunnen zien welke andere gemeenten gebruikmaken van een bepaalde applicatie en contact zoeken bij problemen met de applicatie of bij gezamenlijke verwerving;

-                      Gemeenten ontvangen een notificatie wanneer een applicatie een nieuwe versie heeft of wanneer een versie niet langer ondersteund wordt.

-                      Gemeenten kunnen beoordelen welke applicaties voldoen aan standaarden en op basis daarvan nagaan welke koppelingen tussen applicaties mogelijk zijn;

-                      Gemeenten kunnen zien welke applicaties beschikbaar zijn behorend bij een bepaalde referentiecomponent, van belang bij het verwerven van een nieuwe applicatie;

-                      Gemeenten kunnen zien welke applicaties beschikbaar zijn per beleidsthema.

Meer informatie

Informatie over de GEMMA Softwarecatalogus kunt u vinden op de website van Operatie NUP. Reacties van proefgemeenten op de vernieuwde versie, zijn te vinden op YouTube. Heeft u als gemeente nog geen account, stuur dan een e-mail aan mailto:dirk.moree@kinggemeenten.nl

Op woensdag 9 april (11.05 - 11.45 uur), tijdens de vakbeurs Overheid en ICT, vindt een volgende presentatie plaats van de vernieuwde GEMMA Softwarecatalogus.

 

Tijdens het congres ‘Work in Progress’ konden gemeenten een print meenemen op A1-formaat van het eigen applicatieportfolio, geplot op de GEMMA Architectuurplaat.