Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

[resultaten 1-minute poll] De kostprijs van software koppelingen.

31/05/2024

Om de twee weken sturen we een nieuwsbrief uit naar onze hele community (leden, partners, ...). Eén van de vaste onderdelen hiervan is onze 'one-minute benchmark poll'. Hierin stellen we je één, twee of maximum drie vragen - waarop je snel kan antwoorden.

Vorige week vroegen we om jullie ervaringen te delen rond koppelingen.

Ook via ons overkoepelend RKK-Teamskanaal bleek dit een topic te zijn dat leeft onder onze community.

Als inleidende vraag polsten we of leveranciers geld vragen om de eigen data van besturen door te sturen tussen toepassingen. Alle respondenten gaven aan dat dit het geval is.
 Vervolgens werd gevraagd over welk soort gegevens dit dan concreet gaat.

Dit is sterk afhankelijk van welke data benodigd zijn voor de toepassing in kwestie, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, geo-data, ... Een concreet voorbeeld dat wordt vermeld is het uitwisselen van agendapunten tussen New Horizon en eNotulen - een koppeling tussen Azure AD en Cipal toepassingen.

Vanuit de input van de respondenten blijkt dat er gemiddeld ongeveer 2000 à 3000 euro per koppeling per jaar gerekend wordt. Een andere manier om de kosten te verwerken is via een startinvestering, waarbij achteraf een maandelijkse kost wordt gefactureerd.

De opvolging van deze koppelingen is voor heel wat respondenten een kluwen waarbij een volledig en correct overzicht ontbreekt.

Slechts 1 op 3 van de respondenten geeft aan over een volledig overzicht van de kosten te beschikken.


Besturen houden dit kostenoverzicht op verschillende manieren bij. Dit gaat van eigen begrotingstoepassingen (MS Access) tot Excels of combinaties tussen facturatieoverzichten en budgetplanningen. Een algemene tendens blijkt dat sommige besturen nog zoekende zijn naar een vlotte manier om een globaal overzicht te behouden.