Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

[resultaten 1-minute poll] Lancering Verenigingsloket

23/02/2024

Het verenigingsloket is gelanceerd, en streeft ernaar om de dienstverlening aan verenigingen toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken via een digitaal platform. Door de vereenvoudiging van administratieve processen kunnen verenigingen zich beter richten op hun kerntaken.

Wij waren benieuwd naar jullie acties of toekomstplannen rond deze authentieke bron, en hebben bijgevolg de vraag gesteld via de 1-minute poll in onze meest recente nieuwsbrief. 

75% van de respondenten geeeft om deze authentieke bron in gebruik te zullen nemen
13% zegt hier misschien op te willen ingaan, een even grote groep geeft aan dat dit afhankelijk is van de (software) leverancier.

Aan de besturen die aangaven dat deze bron in gebruik zal worden genomen, werd ook gevraagd wanneer dit gepland staat.

De meerderheid (67%) is hier nu reeds mee aan de slag, zijnde in de eerste twee kwartalen van dit jaar. 
Andere besturen gaven aan te mikken op de tweede helft van dit jaar voor de opstart, of pas de eerste helft van 2025.

Als open vraag werd er gepeild naar eventuele afhankelijkheden die de opstart kunnen beïnvloeden.
Daarbij werd er door de respondenten gerefereerd naar de verdere uitbouw van een smartloket, en mogelijkheid tot correcte koppelingen vanuit bijvoorbeeld LPDC of LB365. 

 

Wens je volgende keer graag ook jouw mening/ervaringen te delen via onze 1-minute poll?

Schrijf je dan zeker in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief