Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Samenwerken om beter te werken

10/12/2013

De Vlaamse ICT Organisatie voelt al enkele jaren de noodzaak om zijn werking uit te breiden naar het volledige overheidslandschap. De toenemende interactie tussen lokale en bovenlokale besturen is daar niet vreemd aan. Wat al jaren informeel een feit is werd thans formeel goedgekeurd binnen de bestuursorganen van V-ICT-OR.  

Alle ICT-verantwoordelijken uit de vele geledingen van de overheid kunnen zich vanaf nu verenigen onder één koepel. V-ICT-OR wil hiermee het zo noodzakelijke samenwerken tussen alle bestuurslagen een tastbare betekenis geven.  V-ICT-OR is er van overtuigd dat kennisdeling, netwerking, samenwerking, ... over de grenzen heen tussen besturen en bestuurslagen tot meer efficiëntie zal leiden.

Efficiëntieverhoging die meer dan noodzakelijk is in tijden van crisis.