Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Staten-Generaal Open Standaarden - 31 mei 2013

03/04/2013

Lokale besturen staan voor gigantische uitdagingen: een betere dienstverlening realiseren en anderzijds ook  bezuinigen. Een groot struikelblok hierbij is de versnippering van informatie, zowel tussen verschillende overheden als binnen de eigen lokale overheid zelf.

 Om die betere dienstverlening te kunnen realiseren, hebben medewerkers behoefte aan een geïntegreerde werkomgeving. Al die verschillende systemen waartussen ze vandaag nog moeten wisselen, staat dat voorlopig nog in de weg. Beleidsmakers zijn op zoek naar informatie om beleidsbeslissingen te ondersteunen.

De Staten-Generaal wil een aanzet geven tot een eenduidige strategie en visie met betrekking tot data standaardisatie voor lokale besturen, die gedragen wordt door alle bestuursniveaus. De partners van het consortium ‘Open Standaarden bij Lokale Overheden’ stellen de datastandaard m.b.t. het hergebruik van contactinformatie, lokalisatie en dienstverlening bij lokale besturen voor. Deze semantische data standaard ‘OSLO’ laat besturen toe om gegevens van een andere dienst of toepassing te interpreteren en de informatie direct te kunnen hergebruiken.


Deelnemers van de Staten Generaal ontvangen de uitgewerkte OSLO-standaarden met een gedetailleerde beschrijving van de kerndata m.b.t contactinformatie, lokalisatie en dienstverlening bij lokale besturen.

Hou alvast 31 mei 2013 vrij (Mechelen).