Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

V-ICT-OR ontwart de knoop …

29/10/2014

Hoe lossen we de verlammende problematiek rond eGov, automatisering en informatiebeheer in de lokale besturen op?

Een gekend vraagstuk dat al een tijdje op tafel ligt. En iedereen poogt - van uit zijn eigen perspectief – het ultieme antwoord te geven. Terecht vragen vele besturen zich af welke weg ze moeten volgen.

Een bloemlezing uit het vele veldwerk dat voor u verricht werd:

1.       Wie ondersteunt de lokale besturen?

Sinds 2012 doet V-ICT-OR pogingen om wanneer de Vlaamse overheid projecten en producten naar de lokale overheid brengt deze te laten begeleiden met de nodige ICT-ondersteuning.
Jammer genoeg vonden wij geen politieke bereidheid, onze pelgrimtocht ging verder en de gesprekken stopten niet. Misschien is er nu een kentering in zicht.

Op dit ogenblik groeit er immers een samenwerkingsverband tussen diverse koepelorganisaties en een aantal intercommunales. V-ICT-OR volgt dit dossier aandachtig op en heeft alvast zijn bezorgdheid geuit omtrent de neutraliteit van dergelijke ondersteuning.

Voor ons blijft het verhaal duidelijk: er dient een neutrale entiteit te komen die de lokale besturen daadwerkelijk kan ondersteunen, begeleiden en zelfs een aantal zinvolle collectieve trajecten kan opzetten. Zonder meteen grote plannen en structuren op te zetten zoeken we op een pragmatische manier te bundelen wat bestaat en dat al goed te laten werken.

Of we nu werken via consultants uit intercommunales, uit de Vlaamse overheid of via provincies, voor ons blijft het belangrijk dat:

  • het lokaal bestuur zelf in staat is intern mee te denken (bewustwording!)
  • alle consultancy op een neutrale manier verlopen, niet gebonden aan producten, merken, zusterbedrijven of sub-entiteiten.

2.       Informatieveiligheid belangrijker dan je denkt …

Al jaren communiceren we via diverse kanalen om het belang van informatieveiligheid op de agenda te plaatsen. We slagen daarin. Onze opleidingen zijn door de overheid erkend, de betrokkenheid van de besturen groeit. Op ons najaarscongres “Manage IT” krijgen alle aanwezigen alvast een vernieuwde uitgave van ons boek “informatiebeveiliging in lokale besturen”. De eerste versie kregen onze leden reeds 10 jaar geleden!

Bij diverse ondersteunende organisaties zien we verantwoordelijken voor informatiebeveiliging verschijnen. Dankzij onze opleidingen worden steeds vaker informatieveiligheidsconsulenten opgeleid. Onder andere provincies hebben na deze opleidingen consulenten ingezet bij lokale besturen.

Maar onze missie gaat verder. Met onze individuele begeleiding van besturen trachten we ze vooral bewust en zelfredzaam te maken. Dit moet resulteren in een gedegen informatieveiligheidscel in elk bestuur. Deze materie dient immers gedragen te worden door de eigen mensen en niet louter pro forma door een consulent van een externe partij.

3.       ICT-managers die (moeten) informatiemanagers worden …

We zien het al een tijdje gebeuren in het buitenland. Naast ICT-beleid en –beheer wordt informatiebeleid en –beheer steeds belangrijker. Inzetten op informatiemanagement is even duurzaam als inzetten op een degelijk personeelsbeleid. De betrokken ambtenaren – niet persé ICT-technisch – dienen zich om te scholen zodat organisaties hun informatiearchitectuur in eigen beheer hebben. Een informatiebeheerder is een “bruggenbouwer” en spreekt zowel de taal van de bestuurders, als de taal van de ICT afdeling (of ICT leveranciers) maar tevens ook de taal van de mensen op de werkvloer van de verschillende afdelingen binnen openbare besturen.

We laten toch ook onze boekhoudkundige informatie niet over aan derden? Waarom zouden we dit dan wel doen met onze lokale beleidsinformatie? 

V-ICT-OR ondersteunt de lokale besturen die de stap zetten via opleidingen voor informatiemanagers en –concepten.

4.       Midoffice is geen “product”, het is in eerste instantie een concept … een verandering in de organisatie

Al sinds het woord vanuit Nederland kwam overgewaaid tracht V-ICT-OR de hierrond gevoerde marketing te doorprikken. Plots was elk product immers een midoffice oplossing. Maar was dat ook zo? Midoffice is in de eerste plaats een concept waarin het gaat over het generaliseren van data en processen en deze losmaken van de applicaties. Via zo een architectuur krijg je opnieuw greep op de processen en op de data in de organisatie en kan je deze over heel de organisatie blijven gebruiken. De fameuze verkokering, de tientallen lijstjes en databanken smelten hierdoor als sneeuw voor de zon.
Het zal duidelijk zijn dat datastandaarisatie en midoffice in één adem uitgesproken worden. Degene die dit verloochenen maken zichzelf en hun “klanten” wat wijs.

Conclusie: 

V-ICT-OR ontwart de knoop van een massa aan producten en diensten die op ons blijft afkomen.

Dank zij de vrije markt zijn die vaak van hoge kwaliteit. Het werken met neutrale consultants geeft de nodige ondersteuning bij het uitzetten van een juiste strategie.

V-ICT-OR waarschuwt echter dat deze consultants daadwerkelijk neutraal moeten zijn en de besturen niet mogen verleiden tot producten. Ze moeten letterlijk in de huid van het lokaal bestuur kruipen en meedenken. Besturen moeten er zich bovendien terdege van bewust zijn dat beleid en beheer uit strategische overwegingen niet exclusief aan hen mag worden overgelaten. De onderliggende boodschap blijft dat degelijk informatiebeleid en -beheer, net zoals ICT-beleid en -beheer, een sterke bewustwording in het lokale bestuur vraagt.

Beiden zijn immers de sleutel naar een effectieve lokale overheid.