Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verslag Stuurgroep lokaal eGovernment 24.04.2019

29/04/2019

Verslag stuurgroep e-gov 24.04.2019

360° beeldenbank Vlaanderen

Luc Depredomme - AIV

De 360 beeldendatank is een product van AIV. Omvat 2 beeldendatabanken

 • Serie 2008-2010 (Cyclomedia)
 • 2014-2016 (THV image-V)

Op 30 juni 2019 stopt de dienstverlening van de 360 beeldendatabank Vlaanderen. Het contract met de dienstverlener wordt niet meer verlengd. Het betreft zowel de ontsluiting van de 360° beeldendatabank met de panoramische beelden van 2008-2010 als de 360° beeldendatabank met panoramische beelden en  puntenwolken van 2014-2016

De vraag stelt zich: wat na 30/6 ?

 • De beelden (2014-2016) zijn eigendom van de dienstverlener. GDI-Vlaanderen heeft niet langer een gebruikersrecht.  Indien verderzetting gewenst is van toepassingen kan je zelf aankloppen bij de dienstverlener (TVH Image-V)
 • De oude beeldendatabank (2008-2010). Kunnen niet meer aangeboden worden via AIV. 

Meer informatie is er nog niet op vandaag.
Meer info volgt nog de komende maande

Vragen

 • Wat zijn de alternatieven? Waar kunnen besturen die het gebruiken aankloppen?  Ze zullen naar de markt moeten gaan. Evt kan er overwogen worden om vanuit VVSG een opdracht te lanceren?
 • Is er informatie over de kostprijs van het product tot op vandaag
  • Hosting 400K op jaarbasis
  • De update van de beelden in 2014 – 3 Miljoen euro
 • De geruchtenmolen draait dat er nog producten vanuit Vlaanderen zouden stopgezet worden? IPDC? Best informeren bij de betrokken diensten/agentschappen.

Itsme - intergratie

Sylvie Vandevelde – Head of marketing en communicatie – Belgian Mobile ID

Met itsme wordt gestreefd naar een ‘seamless experience ‘ van bij de Check-in tot aan de Check-out.

Itsme baseert zich op 4 pijlers

 • Think customer first when rolling out technology. De technologie is niet het eindpunt. Maar wel het middel om te kunnen beantwoorden aan de behoefte
 • It’s built on pure trust. Vertrouwen is belangrijk. De oplossing wordt o.a. gebruikt door de bank sector, de overheid, verzekeringen, signing, HR, Real estate, ..
 • Frictionless: de user experience is zeer belangrijk
 • Transparency: de user wordt telkens op de hoogte gehouden, in welke stap ze zicht bevinden, welke data wordt doorgestuurd en/of gebruikt.

Itsme omvat 4 oplossingen

 • Identification Service: The service gives you the opportunity to identify your user and have access to his/her verified data
  • De manier van gebruik hangt af van use case tot use case, van sector tot sector
  • De info die gedeeld wordt is beperkt tot wat nodig is (GDPR)
 • Authentication Service: The service allows your users/customers to login securely to your application (on web, tablet or mobile).
 • Confirmation Service: The service allows your users/custromers to give their consent to a payment or an order/Action. (Dit wordt vooral binnen de banksector gebruikt)
 • Signing Service: The service allows your users/customers to sign documents electronically. The itsme Sign responds to the requirements for the creation of qualified electronic Signatures (QES).
  • Een gekwalificeerde handtekening wordt geplaatst = equivalent van handtekening met eID

Enkel cijfers

 • Op vandaag zijn er meer dan 940K itsme gebruikers. Dit sinds de lancering mei 2017
 • In maart 2019 3 miljoen acties.
 • Elke maand ongeveer 50.000 nieuwe gebruikers die een account aanmaken

We moeten niet direct alles weggooien wat we op vandaag gebruiken. Maar met itsme is er misschien een alternatief

Vragen

 • De burger ziet welke informatie gedeeld wordt tijdens de actie. Ook achteraf?
  ja, kan. In de historiek van de app
 • zijn er contacten met software integratoren van lokale besturen?
  ja, er zijn gesprekken. O.a. met Cipal. Er zijn ook al concrete use cases. Deze lopen vaak via de CSAM
 • Zijn er al plannen rond digitaal tekenen vanuit Vlaanderen of federaal om te integreren?
  • gesprekken zijn gestart, maar nog niet concreet
  • Stefanie hoort even na
  • Het plaatsen van een handtekening zal dit niet via CSAM portaal lopen

Op de website vind je heel wat informatie, tips, …

Bij problemen mag iedereen ook rechtstreeks met de helpdesk van itsme contact opnemen.

LBLOD – Lokale Besluiten als geLinkte Open Data

Exello.net – Luc Jolie (Aalter) en Dominik Ronse (Ingelmunster)

ABB – Veronque Volders en Pieter Lenaerts

Tijdens de stuurgroep werd een open discussie gevoerd rond het doel, de manier van invoeren, de communicatie, … van LBLOD dossier. De aanleiding is een aantal kritische bedenkingen binnen het Excello.net forum.

Binnen Exello.net komen een aantal kritische bedenkinen rond LBLOD naar boven.

 • Timing van invoering was niet ideaal. Te laat
 • De finaliteit is niet duidelijk?
  • Wat levert het voor de burger op?
  • Wat zijn de voordelen voor de besturen die er mee werken?

Voor heel wat lokale besturen is het doel gelinkt notuleren nog niet duidelijk. De meeste gebruiken al een notuleringspakket. Wat is dan nog het extra van LBLOD?

Anderen zeggen dat de praktijk ergens in het midden ligt. Ze hebben beide systemen naast elkaar gebruikt. Door gebruik van LBLOD is de mandatarissen lijst correct gevuld geraakt.

Het systeem heeft niet als doel een notuleringssysteem op te bouwen

Wat kan er gebeuren om dit verhaal recht te trekken ?

Eerste reactie vanuit ABB

LBLOD is een technologie die onder uw eigen notulen pakket gelegd wordt om informatie uit te halen om externe databanken te voeden (minimum 106).
LBLOD is een open data standaard die verplicht gemaakt wordt voor lokale besturen en dus ook voor leveranciers. Doel is om de juiste info er uit te halen om andere databanken te vullen. Doel is bijkomend om andere opgelegde verplichtingen vanuit o.a. de VO automatisch te kunnen aan voldoen.

 • We hebben een eerste stap gezet. Systeem is nog niet perfect.
 • Doel was ook: hoe kunnen we de markt in beweging brengen, deze zat muur vast …
 • Het is niet de bedoeling om een volledig notulen beheer pakket te ontwikkelen. Voor zij die geen software hebben kan het wel een aanzet bieden.
 • De leveranciers kunnen het oppikken en integreren in hun oplossingen. Dit is belangrijk dat ze dit doen.
 • Waarom willen we dit? Het definiëren van een standaard rond gelinkte besluiten heeft als doel om de vele verplicht in te vullen databanken (zijn er meer dan 100 potentiële) automatisch te laten voeden uit de besluiten.

Door concreet een aantal concrete toepassingen van LBLOD te kunnen tonen is er momenteel ook de mogelijkheid om een aantal nieuwe toepassingen/koppelingen op te starten. ABB krijgt veel vragen om met de data aan de slag te gaan.
Het is momenteel niet duidelijk waar het verhaal zal stoppen
We zitten nog een beetje in kip-en-ei situatie.

Bijkomende bedenkingen

 • Voor besturen die al een notuleringssoftware hebben kan het gezien worden als een bijkomende verplichting
 • De verplichtingen van LBLOD zullen er niet voor zorgen dat we van leverancier veranderen in de lokale besturen …
 • De wetgeving is niet aangepast op de dagdagelijkse werking in de lokale besturen. Zeker ifv digitalisering. Standaard gaan we uit van wetten en decreten digitaliseren. Maar misschien moeten we ook de omgekeerde richting bekijken.

Over het algemeen is iedereen eensgezind dat het een mooi project is met een mooie finaliteit. Maar dat de lancering niet ideaal verlopen is.

Vraag is: ‘Moeten we de communicatie omtrent LBLOD niet optimaliseren?’

Er wordt afgesproken om een gezamenlijke communicatie op te zetten vanuit ABB, Exello.net en V-ICT-OR naar alle betrokkenen. 
Naast de algemene communicatie zal de stand van zaken van de diverse aspecten (welke databases kunnen al gevoed worden – roadmap van volgende, situatie bij de leveranciers, ..)  van LBLOD opgenomen worden.

Referentiearchitectuur voor lokale besturen en de gekoppelde oplossingscatalogus

Andreas Nikolakopoulos – V-ICT-OR

Uitgesteld naar volgende stuurgroep