Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Artificiële intelligentie (AI) biedt aanzienlijke voordelen voor Vlaamse en lokale overheidsinstellingen. Principedocument en richtlijnen.

26/02/2024

Artificiële intelligentie (AI) biedt aanzienlijke voordelen voor Vlaamse en lokale overheidsinstellingen. Bij Digitaal Vlaanderen - willen we het potentieel van AI benutten en de kracht ervan omarmen, maar op een verantwoorde manier. 

Het is omwille van die nood aan vangrails om het gebruik van AI in goede banen te leiden, dat het AI Competence Center van Digitaal Vlaanderen een Vlaamse AI-strategie uitwerkt in de schoot van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Onderstaande documenten maken onderdeel uit van of geven verdere invulling aan deze Vlaamse AI-strategie, en geven overheden in Vlaanderen een raamwerk om op terug te vallen wanneer ze overwegen om AI te ontwikkelen en/of te integreren in hun overheidsprocessen en -dienstverlening. 

Principedocument Vlaamse AI-strategie

In samenwerking met vertegenwoordigers van overheden in Vlaanderen werden zes leidende principes gedefinieerd die de ontwikkeling en het gebruik van AI binnen overheden in Vlaanderen in goede banen moet leiden. Deze principes werden verder uitgewerkt in een principedocument, dat verder ingebed zal worden in de Vlaamse AI-Strategie.

KLIK HIER naar de PDF versie van het principedocument.

Richtlijnen voor het gebruik van publiek toegankelijke generatieve AI

Generatieve AI-tools bieden opportuniteiten voor overheden in Vlaanderen, maar brengen ook bepaalde (snel evoluerende) risico’s en valkuilen met zich mee. Dit document biedt richtlijnen voor het gebruik van deze tools, identificeert potentiële risico’s en valkuilen, en geeft voorbeelden van gepast en ongepast gebruik. Het benadrukt het belang van de adequate beheersing van de risico’s en biedt concrete tips voor het praktisch gebruik.

Op deze manier willen we concreet invulling geven aan één van de zes leidende principes, namelijk dat er voldoende AI-bewustwording moet zijn om weloverwogen en verantwoord met (generatieve) AI om te kunnen gaan.

KLIK HIER naar de PDF met de 'Richtlijnen voor het gebruik van publiek toegankelijke generatieve AI'.

Heeft u vragen over de Vlaamse AI-strategie of bovenstaande documenten? Neem dan contact op met het AI Competence Center via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be .

-/-

Wil je meer ontdekken over AI bij lokale besturen? Kom zeker naar onze gratis kennisdag op 18/06 in VAC Gent - KLIK HIER naar de eventpage voor meer info en inschrijflink.


BRON/SOURCE