Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vlaamse overheid innoveert proces met betrekking tot Contractor Sourcing

27/03/2014

De Vlaamse overheid heeft zopas het raamcontract “Technische ondersteuning door ICT-profielen” toegekend aan Public-Sourcing nv, expert in sourcing solutions voor de publieke sector. Het is het eerste van de vier raamcontracten die in de loop van dit jaar zullen worden toegekend om de continuïteit in de ICT dienstverlening ten behoeve van Vlaamse administratie te blijven verzekeren. De bedoeling is om ten laatste op 1 februari 2015 – wanneer het huidige contract met de THV HP-Belgacom afloopt – ook de raamcontracten “exploitatiegebonden ICT-diensten”, “Ontwikkelingsprojecten” en “Aankoop van diverse IT producten” toe te kennen.

Met het toekennen van het raamcontract “technische ondersteuning door ICT-profielen” kiest de Vlaamse overheid voor een MSP constructie om zijn ICT contractors te selecteren en beheren. Public-Sourcing zal in het kader van dit raamcontract op basis van een ruime marktbevraging en neutrale selectiemethodologie, de juiste ICT profielen selecteren.

Het toekennen van dit eerste luik betekent een eerste stap in de uitvoering van de beleidsdoelstelling van de Vlaamse Regering om het ICT dienstverleningsaanbod open te stellen voor onder meer lokale en provinciale besturen binnen het Vlaamse Gewest. Ook gemeenten, OCMW’s, intercommunales, … zullen gebruik kunnen maken van dit aanbod. Het jaarlijks volume van de opdracht wordt geschat op 40 miljoen euro.

Public-Sourcing nv, dat deel uitmaakt van Solvus (USG People groep), is een onafhankelijke speler die zich kenmerkt door haar vernieuwende aanpak om tijdelijke medewerkers te zoeken, screenen, selecteren en contracteren. 

De processen worden gestroomlijnd en geoptimaliseerd door de ondersteuning van een Vendor Management System (VMS). Via deze software (www.connecting-expertise.com) bieden wij onze klanten een garantie op een transparant selectieproces dat geleid wordt door experts in hun vakgebied.  

De brede, vendor neutrale bevraging van de markt verloopt via onze Marktplaats. Als onderdeel van de ondersteunende software zorgt de Marktplaats voor de connectie met een breed real-time netwerk van leveranciers.

Voor meer informatie over deze opdracht kan u steeds terecht op:

bron