Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Werkgroep mid-office opgestart

30/03/2016

Op dinsdag 22 maart ging de eerste werkgroep rond mid-office van start. Tijdens deze eerste bijeenkomst kwamen 9 besturen samen om hun verwachtingen, ervaringen en visies rond mid-office te delen en van elkaar te leren. Tijdens deze eerste werkgroep stonden we eerst stil bij de verschillende aanleidingen die er binnen de besturen waren om van start te gaan met een mid-office. Uit deze rondvraag bleek dat er verschillende 'triggers' waren, zoals bv. de nood aan een betere dienstverlening of de opstart van digitaliseringstrajecten (e-notulenbeheer, postregistratie,...). Tijdens de bijeenkomst bleek verder ook dat de invulling van 'mid-office' niet evident is, net zoals de visie die achter dit hele verhaal zit. We hebben daarom afgesproken tijdens de eerste werkgroep om een aantal documenten op te maken waarin we het concept helder definiëren en ook linken leggen met andere initiatieven zoals bijoorbeeld de softwarecatalogus.

De volgende werkgroep gaat door op woensdag 27 april (10u-12u) in de kantoren van V-ICT-OR. Indien uw bestuur alsnog wenst te participeren, kan dat door een e-mail te sturen naar Jolien Dewaele en / of Johan Van der Waal.