Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Zeven tips voor goed lokaal bestuur - Hoe ziet V-ICT-OR dit?

16/07/2014

Naar aanleiding van het artikel van VVSG in de Standaard ontstond wat “getwitter” met als vraag “Hoe ziet V-ICT-OR punt 5. Investeer in een centraal ICT-platform”.

Het plan van V-ICT-OR staat sinds januari in een visietekst die werd voorgelegd aan het coördinatiecomité VDI (Vlaamse dienstenintegrator). De verkokering van de overheid (verticalisatie) los je alleen op door specifieke dienstverlening te ondersteunen met een aantal horizontale lagen (zie figuur).

Wij zijn van mening dat de overheid met drie elementen rekening moet houden in een gecentraliseerde omgeving; data (informatie), processen en veiligheid!

Data - Het ontsluiten van de authentieke gegevensbronnen moet eenvoudig worden gemaakt zodat deze bronnen één op één bruikbaar zijn als service tot op het niveau van de lokale overheid. Bovendien dienen deze voldoende “rijk” te zijn zodat ook de lokale besturen alle informatie voor hun dienstverlening kwijt kunnen in die bronnen. Hiervoor ontstond OSLO. Als we morgen deze standaard kunnen ontsluiten via één centraal platform dan hebben zowel de lokale besturen als de softwareintegratoren hier winst aan! In die zin werkt men nu ism CORVE aan de ontsluiting via MAGDA en wordt i.s.m. AGIV besproken hoe ook geografische informatie gealigneerd kan worden aan de standaard.

Processen – Elke regelgeving – liefst in een maximaal vereenvoudigde vorm – dient centraal getoetst te worden op implementeerbaarheid. Gooi niet elke wet/decreet naar de lokale besturen met als boodschap en los het nu op in de “systemen”. Zorg voor een minimaal framework aan services waaraan de lokale overheid moet voldoen en voorzie ze ook centraal. Leg daarbij maximaal de regels op naar de softwareintegratoren.

Veiligheid – in deze tijden staat het buiten alle discussie dat de overheid zelf moet zorgen voor een goed beveiligde omgeving. Dit door haar administraties te voorzien van één machtigings- en rollensysteem dat al of geen toegang geeft tot de informatiebronnen. Eenduidig en eenvormig!

Alle andere lagen daar gebruik je de gespecialiseerde markt voor:

-          Connectiviteit

-          Infrastructuur

-          Horizontale (generische) en verticale (specifieke) applicaties

Overheid blijf bij je leest

In een tijdperk waarop open data en open overheid terecht een transparantie vragen moet een overheid vooral focussen op datastandaardisatie en uitwisselingsformaten. Eén van de redenen waarom data zo moeilijk kan “geopend” worden is net omdat ze “ingebakken” zit in de systemen (vendor-lock in). Investeringen in open dataplatformen kan dit verhelpen.

Door een proeftuinomgeving op te zetten waar overheidsdata en –processen op een veilige manier worden uitgetest - getoetst aan nieuwe regelgeving en technologieën - start men administratieve vereenvoudiging van A tot Z op.

In zo’n virtuele werkomgeving dient men maximaal gebruik te maken van de kennis die ook in de private sector aanwezig is. Een duidelijke scheiding tussen data, processen en informatieveiligheid – waar de overheid voor verantwoordelijk is - met de infrastructuur, de informatiesystemen en de connectiviteit – waar de privé markt zijn steentje kan bijdragen – zorgt voor een perfect privaat-publiek huwelijk waar men bouwt aan de overheid van de toekomst.

Hoe rijmt dit met open overheid?

Om een open overheid te krijgen moet je die zaken eerst onder controle hebben. Hoe voorzie je open datasets als de data niet eens op orde is?

Tot slot.

We mogen niet blijven denken in “systemen”. De tijd dat voor elke problematiek één systeem (pakket) werd uitgewerkt is voorbijgestreefd. De integratie en verwerking van onze informatie en processen dient vanuit een service georiënteerd paradigma te worden opgezet zodat eindgebruikers (de besturen) en applicatiebouwers als het ware kunnen “shoppen” in de services die ze wensen te gebruiken of te ontsluiten.

We sluiten ons heel graag aan bij een aantal andere punten in het artikel:

6. investeer ook voor ICT in regionale samenwerking door neutrale samenwerkingsverbanden

3. stimuleer ook via deze weg ism Vlaamse overheid de samenwerking

1. en snoei vooral in regelgeving – maar méér nog toets deze vooraf met wat in het terrein mogelijk is. Gooi geen regelgeving naar de lokale besturen die praktisch niet haalbaar is…


Eddy Van der Stock