Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Stuurgroep lokaal e-government blikt terug op het eerste kwartaal van 2016

14/04/2016

De stuurgroep op woensdag 13 april stond in het teken van Vlaanderen Radicaal Digitaal. We startten deze stuurgroep met een toelichting vanuit Informatie Vlaanderen over 'Mijn Vlaanderen'.

Daarna volgde een terugblik over de werkzaamheden van het eerste kwartaal in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 'samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren'. Elk van de indicatoren werd besproken en vervolgens blikten we al kort eens vooruit naar de agenda voor het tweede kwartaal. Vervolgens gingen we wat dieper in op een aantal concrete projecten die binnen deze samenwerkingsovereenkomst lopen: digitalisering aangifte overlijden, horecavergunningen en de softwarecatalogus.

We eindigden de bijeenkomst met een aantal korte mededelingen over de ronde tafel Vlaanderen Radicaal Digitaal die doorging op dinsdag 12 april 2016, de stand van zaken op vlak van het centraal strafregister en BBC als gelinkte open data. We willen er u  nogmaals aan herinneren dat u op 12 mei tijdens Shopt IT kunt deelnemen aan een hackaton rond de thematiek van BBC als gelinkte open data. Meer info daaromtrent vindt u binnenkort terug via de website.