Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De kracht van Regionale Kenniskringen – Network of Skills

20/01/2017

Een nieuw jaar, een nieuwe cyclus van regionale kenniskringen ging van start. In het eerste kwartaal willen we vooral stilstaan bij de “kracht van de regio”, een manier om aan te tonen dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden veel meer in petto hebben als we de krachten bundelen.

Als inspiratiebron nemen we het boek van Peter Hinssen (2015) – the network always wins – met ons mee, waarbij gesteld wordt dat aangewende statische informatiebronnen stilaan dynamische informatiestromen doorheen organisaties en netwerken zijn geworden die we moeten leren gebruiken om het tijdperk van netwerken (intern en extern) ten gronde te benutten. Een organisatie als V-ICT-OR is zo’n “extern” netwerk die tracht de focus binnen de gemeentelijke interne netwerken te nemen om kennis- en informatiedeling te optimaliseren in alle Vlaamse steden en gemeenten via de Regionale Kenniskringen.

Peter maakt ons ook duidelijk dat informatie en innovatie nu eenmaal sneller stromen door zo'n netwerk als het onze, en dat kennis sneller wordt “gefilterd” wanneer die door zo’n netwerk loopt - gefilterd op goede en minder goede kwaliteit. Een opzet die we dan ook opnieuw gaan aanwenden via onze regionale kenniskringen waarin alle Vlaamse lokale besturen zijn uitgenodigd.

Naast het aanwenden van kennis, innovatie en informatie leggen we de nadruk op de kracht van de gedeelde ‘skills” binnen zo’n intergemeentelijk en regionaal netwerk. We verlaten in die context de oude hiërarchische structuur van top-down piramides - waarbij de CIO/CTO instructies doorgeeft aan derden (intern of extern) - en vormen deze om naar een netwerk geclusterde opzet van virtuele teams die aan elkaar verbonden zijn over de grenzen van de gemeente heen. Een netwerk van vaardigheden over alle lokale besturen. De ervaring en kennis van interne medewerkers gaat vaak verloren in een vacuüm tussen beleidsvoering, externe consultants en de uiteindelijke uitvoering van het takenpakket of van de innovatieve trajecten die worden opgezet.

Via de regionale kenniskringen willen we tijdens kwartaal één stilstaan bij dit netwerk van vaardigheden, door de manier waarop regio’s zich kunnen clusteren binnen het gemeenschappelijke karakter van informatie en technologie en vooral bij de inzet van collectieve resources anders te gaan bekijken. We nemen hierbij het boek met bouwstenen masterplan voor slimme gemeenten mee om elke regio samen met ons in staat te stellen die geclusterde werking op te zetten en volgen met nieuwsgierigheid de vorderingen van het masterplan voor een regio “Waasland Digitaal” mee op – een pilootregio in het samen opzetten van één regionaal masterplan.

We zien elkaar dus snel! ... It’s a small world after all … (ik geef graag deze oorworm mee)

 Eddy

 

Bron - The Network always wins - P. Hinssen - p.92-96