Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Smartcity Expo World Congress: een boeiende leerschool

26/11/2019

We waren van 19 tot 21 november met V-ICT-OR aanwezig op het Smartcity Expo World Congress in Barcelona. Zie ook http://www.smartcityexpo.com/en/home
Er vonden 3 dagen lang diepgravende debatten plaatsen over volgende topics:

 • digitale transformatie;
 • stedelijke ontwikkeling;
 • mobiliteit;
 • overheid en financiën;
 • inclusieve en delende steden.

Inspiratie te over. En natuurlijk tips die we jullie niet willen onthouden ...

Tips en tricks

 • Om 'smart' te worden is het belangrijk vanuit je eigen uitdagingen en noden te vertrekken. Eens de uitdagingen in kaart zijn gebracht bepaal je hoe je ze 'smart' kunt aanpakken.
 • Smart betekent niet noodzakelijk digitaal! Soms is een analoge oplossing minstens even goed of zelfs beter.
 • 'Out of the box' denken is hier aan de orde.
 • Als er een ding is wat we hebben geleerd, is het wel dat de techniek niet stilstaat. Technisch is quasi alles mogelijk. Maak dus gebruik van technische oplossingen waar nodig.
 • Het ontbreekt lokale besturen dikwijls aan geld, middelen en mensen. Soms is de Return On Investment ook negatief bij projecten. Zet dus bewust in op slimme oplossingen, wees realistisch en probeer niet alles ineens te doen, spreid verschillende projecten over verschillende jaren.
 • Een belangrijke evolutie op de markt is de consolidatie van oplossingen op één centraal IoT-platform. We hebben met verschillende aanbieders kennis mogen maken. Een IoT-platform is een platform waar alle sensoren die in een stad opgehangen worden samen gebracht worden binnen 1 platform om zo naar 1 dashboard toe te werken. Op vandaag zitten de 'slimme' sensoren vaak in verschillende platformen voor consultatie, bv. in het platform van de leverancier ...  Door deze platformen samen te brengen creëren we nieuwe mogelijkheden.
 • Belangrijk bij bovenstaand puntje: alle data komt ook centraal te staan. Wat ons toelaat data beter te gaan beheren, maar ook om data van verschillende bronnen te gaan combineren
 • Wat ons dan bij het AI-verhaal brengt.  Daar moeten volgens ons volgende stappen doorlopen worden:
  • Data verzamelen + modelleren
  • Data analyseren + interpreteren
  • Data correleren (welke data kan/moet samen bekeken worden?)
  • Patronen herkennen (voorspellende modellen bouwen op basis van die patronen)
 • De eerste 2 bovenstaande stappen worden hier en daar al opgepikt in Vlaanderen. De laatste 2 zitten nog een in experimentele fase, bv. bij Europese projecten. Deze projecten verschijnen soms op de stuurgroep lokaal eGovernment, waarin ook V-ICT-OR zetelt. Het verslag van deze stuurgroep verschijnt steeds in onze nieuwsberichten, houd deze dus zeker in de gaten!

We hopen alvast dat u hier praktische handvaten voor uw eigen werking in terugvindt.

Verder herinneren we u graag aan de wedstrijd voor de Gouden Bit en Gouden Byte award die aansluit bij het smart city-verhaal. Deze awards reiken we op Manage IT 2019 uit aan lokale besturen die IT-oplossingen op een slimme manier hebben ingezet of een samenwerkingsverband hebben opgezet dat tot een gezamenlijke oplossing heeft geleid. Dien nog snel in, deadline is 29 november!