Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Opleidingen informatieveiligheid

Terugblik

Informatieveiligheid is een boek waar V-ICT-OR al lang aan meeschrijft. Dankzij een jarenlange samenwerking met diverse entiteiten uit het lokale overheidsniveau weet V-ICT-OR als geen ander waar de pijnpunten inzake informatieveiligheid zich situeren. Om deze aspecten aan te pakken baseert V-ICT-OR zich op zijn ‘richtsnoeren’, stappen die organisaties uit de publieke sector kunnen doorlopen om aan hun wettelijke verplichtingen inzake informatieveiligheid te voldoen (gebaseerd op de ISO-normen 27 001 en 27 002).

Vandaag vinden we echter ook een tweede luik in het informatieveiligheidsverhaal, nl. persoonsgegevensbescherming, waarvan de belangrijkste rechtsbron de AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming is (ook wel GDPR of General Data Protection Regulation genoemd). Als informatieveiligheid de fundering vormt, dan is GDPR het gebouw: GDPR bouwt voort op de principes van informatieveiligheid. Zo definieert de AVG boetes voor niet-naleving van de regels rond persoonsgegevens, maakt de wet het onderscheid tussen persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens (waarbij er voor de verzameling van deze laatste expliciete toestemming is vereist) en werkt het 3 basisprincipes uit: finaliteit, proportionaliteit en transparantie.

In 2004 sloegen V-ICT-OR, de KSZ en POD MI de handen in elkaar om informatieveiligheid binnen organisaties uit de publieke sector uit te werken, meer bepaald via een plan van aanpak. Het vormde de aanleiding voor talloze collectieve informatiesessies en opleidingen, waarmee V-ICT-OR stapsgewijs de vaak moeilijk te bevatten minimale veiligheidsnormen en de richtsnoeren voor informatieveiligheid vertaalt naar een pragmatische werking binnen de Vlaamse steden, gemeenten en de OCMW’s.

Anno 2014 is V-ICT-OR ook volop beginnen inzetten op GDPR. Met verve, want de vraag naar opleidingen DPO is niet bij te houden.

Anno 2018 geeft V-ICT-OR nieuwe opleidingen om bestaande DPO’s verder te ondersteunen met use cases en praktijkvoorbeelden. De insteek hier is om vanuit de praktijk naar de theorie te werken. De cursussen voor beginnende DPO’s blijven bestaan, al worden deze minder vaak gegeven dan voorheen.

Concept

V-ICT-OR organiseert verschillende opleidingen over informatieveiligheid. Deze opleidingen zijn steeds gebaseerd op dezelfde thema’s, maar hebben allemaal een andere insteek.

Ontbijtsessie ½ dag: kennismaking met GDPR/informatieveiligheid tijdens een uitgebreide ontbijtsessie. Zowel beleidsmensen als (aspirant-)DPO’ers/informatieveiligheidsconsulenten zijn welkom tijdens deze opleiding.

Opleiding van 1 dag: bestemd voor beleidsmensen (managers en mandatarissen) die informatieveiligheid op een niet-technische wijze willen leren kennen. Deze opleiding vestigt speciale aandacht op de beheersing van informatieveiligheid binnen de organisatie (interne controle/leidraad organisatiebeheer).

Opleiding van 5 dagen: deze opleiding heeft als doel functionarissen gegevensbescherming op te leiden voor lokale besturen, KMO’s, politiezones, enz. DPO’s beschikken achteraf over afdoende kennis om zelf een veiligheidsplan op te stellen op maat van hun organisatie, om de actiepunten correct op te volgen en de tool informatieveiligheid van V-ICT-OR in de praktijk aan te wenden.

Doelgroep

Deze opleidingen zijn bedoeld voor iedere organisatie die zijn informatieveiligheidsbeleid en persoonsgegevensbescherming op een correcte en pragmatische manier wil uitwerken. Daarbij wordt steeds in de mate van het mogelijke rekening gehouden met het type organisatie en de huidige manier van werken.

Meerwaarde

Mensen die succesvol de opleiding DPO hebben afgelegd ontvangen achteraf een certificaat DPO van V-ICT-OR. Dit certificaat bewijst dat ze de rol van DPO binnen hun organisatie op zich mogen nemen.

Verder mogen kandidaat-DPO’s zich aan volgende voordelen verwachten:

  • kennis van het kader informatieveiligheid / persoonsgegevensbescherming;
  • een uitgebreid overzicht van de beschermmogelijkheden om informatiebeveiliging en persoonsgegevensbescherming te garanderen binnen uw organisatie;
  • zowel een beleidsmatige insteek (beheersmaatregelen, organisatiebeheersing) als een praktische, operationele insteek (technisch, IT-gericht);
  • praktijkvoorbeelden en nuttige referentiedocumenten die voortvloeien vanuit de ervaring van V-ICT-OR;
  • ruimte voor actuele voorbeelden en om relevante problemen in eigen organisatie aan te kaarten.

Prijs

½ dag ontbijtsessie ‘GDPR: de rol van DPO, IT en leidinggevenden’: € 108,00 excl. BTW voor leden (€ 120,00 excl. BTW voor niet-leden);
1 dag opleiding GDPR voor leidinggevenden: € 315,00 excl. BTW voor leden (€ 350,00 excl. BTW voor niet-leden);
5 dagen opleiding DPO: € 1.170,00 excl. BTW voor leden (€ 1.300,00 voor niet-leden);

Start!

Check regelmatig de kalender van V-ICT-OR om op de hoogte te blijven van de nieuwste opleidingen informatieveiligheid.

Contact

Meer info? Mail naar opleidingen@v-ict-or.be