Wie wordt de slimste mens ter wereld? Al was het voor één dag...

02/02/2010     KPLO     Site Administrator     3541     0

VAN GEGEVENS NAAR INFORMATIE - VAN INFORMATIE NAAR KENNIS
KENNISDAG ROND INFORMATIE- EN KENNISMANAGEMENT VOOR LOKALE BESTUREN


Als secretaris, financieel verantwoordelijke, beleidsmedewerker, stafmedewerker, communicatieverantwoordelijke, personeelsverantwoordelijke, diensthoofd burgerzaken, IT-professional, of wat dan ook, binnen uw gemeente of OCMW moet je elke dag opnieuw opboksen tegen de stroom van informatie die je overspoelt. Decreten, omzendbrieven, best-practices, administratieve regelingen, how-to's,... We zien door het bos de bomen niet meer en proberen de vloed te stelpen of te controleren met intranetten, extranetten, nieuwsbrieven, processen, procedures... Zelfs je belangenorganisaties kunnen je vaak niet meer helpen om te weten te komen hoe het nu juist moet - of niet moet.

 

De VVSG en V-ICT-OR, samen met Deloitte en ICMS als partners proberen beter te begrijpen hoe we met kennis omgaan - managen dus - en zijn op zoek naar mogelijke oplossingen. Onder de noemer KPLO: Kennisplatform voor Lokale Overheden zijn we reeds enige tijd op zoek hoe we er wel - of net niet - in slagen informatie en kennis met elkaar te delen.
 
Op deze kennisdag, die we organiseren i.s.m. Deloitte, willen we stilstaan bij de vraag hoe mensen leren, hoe ze kennis opdoen, wie ze vertrouwen als bron van kennis. We hanteren hiervoor de klassieke vorm om mensen bij elkaar te brengen: een studiedag/workshop waarin we aan de hand van een aantal sterke voorbeelden een zicht proberen te krijgen op wat nodig is om strategisch, tactisch en operationeel beter om te gaan met kennis.

Meer informatie over het opzet en programma van de kennisdag, vindt u terug in onze kalender.

 

De dag gaat door in Living Tomorrow, Vilvoorde, op donderdag 18 maart 2010 van 9:30 tot 16:30
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht, via dit formulier


Meer inlichtingen bij: Peter Hautekiet (V-ICT-OR), Liselotte Bollen (V-ICT-OR), Herman Callens (VVSG), Heidi Kestens (VVSG)

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!