Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

10e werkgroep gebouwenregister is samengekomen

16/09/2016

Op dinsdag 13 september kwam de werkgroep gebouwenregister voor de 10e keer samen in het VAC Gent. In deze werkgroep pikten de verantwoordelijke medewerkers van Informatie Vlaanderen de draad opnieuw op met een aantal vastgelegde initialisatieregels rond adressen, straatnamen, gebouweenheden, adreskoppelingen,… In de volgende release worden bijkomend nog een aantal andere regels toegevoegd, rekening houdend met de feedback van de deelnemers van de werkgroepen. Deze regels werden geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden.

Daarnaast kwamen de beschrijvende eigenschappen van een gebouw en gebouweenheden uitgebreid aan bod. Tijdens de werkgroep werden voor gebouwen onder meer de eigenschappen bouwjaar, datum laatste renovatie, hoogte van het gebouw en bouwlagen besproken. Voor wat betreft gebouweenheden kwamen onder meer functie, blok / vleugel, ingang, verdieping en nummer aan bod.