Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren: terugblikken na 2 kwartalen

10/08/2016

We kunnen ondertussen terugblikken op de 2 eerste kwartalen van het project 'samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren' dat momenteel wordt uitgevoerd in samenwerking met Informatie Vlaanderen (Vlaamse overheid) en VVSG. De voortgang van het project wordt op elke bijeenkomst van de stuurgroep lokaal e-government kort toegelicht. Hieronder blikken we nog even terug op de voorbije kwartalen.

Tijdens het eerste kwartaal van 2016 hebben we sterk ingezet op verkennende gesprekken met beturen die nog niet participeerden binnen een regionale kenniskring. Deze inzet heeft geleid tot de oprichting van nieuwe regionale kenniskringen. In het tweede kwartaal zijn we er vervolgens in geslaagd om alle 23 regionale kenniskringen te laten samen komen.

Om beturen een inzicht te geven in hun digitale maturiteit op basis van de resultaten van de I-Monitor ontwikkelden we een webtool. De webtool geeft besturen een inzicht in de bouwstenen die centrale overheden ontwikkelen en die besturen op lokaal niveau kunnen implementeren. Daarnaast kunnen de besturen de webtool ook als dynamisch instrument gebruiken om hun resultaten van de I-Monitor te updaten.

Naar analogie met het initiatief in Nederland, ontwikkelden we ook in Vlaanderen een softwarecatalogus. Lokale besturen krijgen inzicht in de bestaande oplossingen die op de markt beschikbaar zijn voor hun producten en diensten en bij welke leverancier ze daarvoor terecht kunnen. Daarnaast krijgen de lokale besturen via een generieke overzichtskaart inzicht in de applicaties die ze binnen stad / gemeente en / of OCMW gebruiken. Wie nog geen toegang heeft tot de softwarecatalogus kan ons contacteren voor een login en paswoord.

Op vlak van informatieveiligheid blijven we inzetten op opleidingen tot informatieveiligheidsconsulent en ondersteuning bij de opmaak van informatieveiligheidsplannen. Op basis van de gebruikerservaringen en eigen aanvullingen hebben we de informatieveiligheidstool aangepast om nog beter tegemoet te komen aan de noden van lokale besturen.

Via de regionale kenniskringen gaan we in het derde kwartaal uitgebreid communiceren over de lopende innovatietrajecten. We focussen op (1) horecavergunningen, (2) digitalisering aangifte overlijden, (3) BBC als gelinkte open data en (4) Lokale Besluiten als Linked Open Data (LBLOD) in samenwerking met ABB.

Door geregelde bijeenkomsten met het bedrijvenconsortium en werkgroepen rond onder meer de implementatie van mid-office in lokale besturen streven we naar zoveel mogelijk kennisuitwisseling tussen verschillende experten.

Meer info over het project 'samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren' kan u raadplegen via de website of door contact op te nemen.